plato

Autor: Real Fábrica del Conde de Aranda (Alcora)

objeto:

Descripció: plat | Pisa | Sèrie floral amb au | c.1750 | Ø 30’5 cm.
Perfil amb doble fistonat. Decoració: au camallarga envoltada per tres grans rams florals i altres tres petits motius vegetals entre els rams majors. Tot disposat en perfecta simetria.

Dimensions: Ø 30’5 cm

Cronología: s.XVIII

Inventari: mca-526