NUESTROS EXPERTOS:
LA FAMILIA AZULEJÍN

A l’Alcora hi ha 5 nous habitants dispostos a ajudar-nos amb el reciclatge i la recollida selectiva. Coneix-los i deixa’t aconsellar per ells per a contribuir a tindre un municipi més net.

xinesca-1

XINESCA

Xinesca és una manisa experimentada en el reciclatge de paper i cartó.

rocalla

ROCALLA

Nadie sabe reciclar mejor los residuos orgánicos que la jarra Rocalla.

alvaro

ÁLVARO

Álvaro és l’expert en vidre i cristall, no se li escapa una botella!

ramet-1

RAMET

Al pequeño Ramet le apasiona reciclar plástico en el contenedor amarillo.

berain

BERAIN

Berain no és fan de reciclar, per això és expert en el contenidor gris.

Agrega el paquet d’adhesius (stickers) de la Família Azulejín a Whats App o iMessage amb l’app Sticker Maker

CONTENEDORES

CONOCE LA RECOGIDA SELECTIVA

A l’Alcora som experts en la cura del medi ambient, però… per què és tan important classificar correctament els residus que van des de la llar als diferents contenidors perquè puguen ser reciclats o tractats adequadament?

Estalviarem de manera considerable gran quantitat de matèries primeres, energia i diners.

Eliminarem abocadors en disminuir el volum de residus que caldrà tractar o eliminar per complet.

Reduciremos el impacto medioambiental y los costes del tratamiento de la basura que generamos..

RECUERDA LAS 3R

REDUCIR

Aquí empieza la solución al problema de los residuos. Se trata de evitar comprar productos con envoltorios innecesarios y consumir productos duraderos o fabricados con materiales reciclables.
¡Haz un consumo más responsable!

REUTILIZAR

La clau és tornar a usar els envasos de productes una vegada ens els acabem. També es poden reparar o reutilitzar objectes que s’hagen trencat, de la mateixa manera que donar béns que ja no vullguem a persones que puguen donar-los un nou ús.

RECICLAR

Introduir materials als cicles de producció ajuda a estalviar en matèria primera i energia. Si es realitza una correcta reducció, recollida selectiva i reciclatge, podem reduir la fracció gris (no reciclables) al 10%.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Existe alguna ley que regule la gestión de los residuos de carácter municipal?

Efectivament, ho fa l’Ordenança municipal reguladora dels serveis de neteja viària, recollida i tractament de residus del municipi de l’Alcora.

¿Es obligatorio bajar la basura a partir de las 9 de la noche?

Malgrat que els contenidors grisos estan instal·lats durant tot el dia, l’ordenança n’estableix l’horari d’ús, que és:

  • A l’hivern: a partir de les 20.00 h.
  • A l’estiu: a partir de les 21.00 h.

¿Cuál es el horario de para depositar los residuos en los contenedores de recogida selectiva?

Los contenedores de recogida selectiva pueden ser utilizados a cualquier hora del día. El vaciado de los contenedores para papel-cartón se realiza un mínimo de dos veces a la semana.

¿Cuándo se prevé que podamos llevar a cabo la recogida de residuos orgánicos?

S’estima que, al municipi de l’Alcora, els contenidors marrons o de matèria orgànica estaran en funcionament durant el segon semestre de l’any 2021.

¿El servicio de recogida de materiales voluminosos es gratuito?

Si, el servicio de recogida de materiales voluminosos es gratuito para los ciudadanos del municipio de l´Alcora . El Ayuntamiento de l’alcora por medio de su brigada procede a la retirada de los enseres domésticos de gran tamaño, como neveras, lavadoras, sofás, etc.

El procés de sol·licitud del servei és molt senzill. Només cal cridar al telèfon 964 360 002 i instantàniament se vos indicarà l’hora i el dia de la retirada per part de la brigada de districte assignada.

RECOGIDA SELECTIVA

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS

Los particulares pueden depositar sus escombros domésticos en Ecoparque municipal de Alcora para que puedan ser reciclados.

Els residus dels aparells elèctrics i electrònics (RAEE) no es poden tirar directament al fem, ja que no es consideren residus urbans i, a més, posseeixen al seu interior elements contaminants per al medi ambient.

Per això, s’han de recollir de forma selectiva perquè posteriorment se sotmeten a un procés de descontaminació mitjançant un gestor autoritzat.

Se debe solicitar su recogida en nuestro domicilio. La recogida de este tipo de residuo se gestiona a través del Ecoparque y tiene carácter gratuito.

Els discs compactes o cintes s’han de tractar en plantes especialitzades i no es poden dipositar en el contenidor de rebuig.

Tras haber realizado una separación de materiales se procede a su triturado y posteriormente, pasan a la fase de reciclado.

L’Ajuntament realitza la recollida del residu tèxtil i de calcer mitjançant contenidors selectius ubicats en diferents punts de la ciutat. D’aquesta manera, es completa la recollida del residu tèxtil, que es realitza a través de l’Ecoparc i la col·laboració de la parròquia.

Actualment, es recullen als establiments distribuïdors de piles, bombetes i de venda de cartutxos d’impressió, i també al Punt Net de l’Ajuntament i a l’Ecoparc.

LA FAMILIA AZULEJÍN DE ALCORA RESUELVE TODAS TUS DUDAS