Tornar

Ajudes municipals a autònoms (sectors afectats per la COVID-19)

Ajudes econòmiques de l’Ajuntament de l’Alcora dirigides a autònoms que tributen a través del sistema d’estimació directa simplificada i microempreses, que desenvolupen la seua activitat en sectors que s’han vist afectats per les mesures de contenció de la pandèmia (inclosos en algun epígraf dels IAE recollits en l’Annex I de les bases de la convocatòria) i que tinguen el domicili fiscal de l’activitat en el municipi de l’Alcora.

Termini per a presentar sol·licituds:

– Fins al 12 de novembre de 2021 (inclòs).

Forma de presentació:

– Seu electrònica de l’Ajuntament: https://lalcora.sedelectronica.es/

– Presencialment: registre d’entrada de l’Ajuntament (accés per carrer La Bassa – antiga sala d’exposicions).