Tornar

L’Alcora du a terme un nou projecte de modernització i millora en el polígon industrial Torreta

L’Ajuntament de l’Alcora, amb la col·laboració de l’Ivace, ha executat un nou projecte de modernització i millora en el polígon industrial Torreta amb el qual s’ha donat continuïtat a la reforma que es va dur a terme en 2019 en el vial Camí Assagador Torreta.

L’actuació ha servit per a millorar l’aspecte visual i l’estètica d’aquesta part del polígon, que en algunes zones presentava greus defectes i deterioració, i millorar les infraestructures existents precàries (ferm deteriorat, vorera estreta en alguns costats de la calçada…) a causa de l’antiguitat del polígon.

Així, entre altres treballs, s’ha dut a terme la instal·lació de rigoles al costat de les voreres reformades per a conduir les aigües de pluja cap a la superfície, s’ha realitzat un fresat i la formació d’una nova capa de rodadura per a algunes zones deteriorades de la calçada, s’ha millorat el ferm de zones puntuals del vial i s’han construït voreres en una de les façanes d’indústries del polígon.

A més, s’han instal·lat lluminàries d’alta eficiència tipus led, s’ha col·locat senyalització horitzontal, s’ha instal·lat una canalització enterrada per a línies elèctriques de baixa i mitjana tensió i un tram de canalització enterrada per a telecomunicacions (fibra òptica), s’han instal·lat càmeres de circuit tancat de televisió connectades amb la Policia Local, s’han millorat les condicions del subministrament d’aigua potable en tot el polígon i s’ha dotat de zones verdes en zones intercalades de l’espai d’aparcament del vial per a millorar la seua estètica.

Cal recodar que Ajuntament de l’Alcora va adjudicar el mes de novembre passat a Durantia Infraestructures, SA per un import de 549.748,48 euros tres actuacions per a la millora, modernització, dotació d’infraestructures i serveis en els polígons industrials de Foies Ferraes, Torreta i Santa.