SÈRIES POPULARS

L’esquematització de la decoració floral donarà lloc a una de les sèries més prolífiques de l’Alcora, també molt imitada a altres centres com Onda, Ribesalbes, Manises, etc., anomenada “Ramet” i caracteritzada per una petita flor policroma que generalment combina els colors blau, groc i ocre.

En les peces més senzilles, aquesta floreta apareix aïllada, però també és habitual que es complemente amb fulles d’un sol traç, amb rams més complexos, formats per fulles bicromes, o amb petits fruits molt esquemàtics que s’assemblen a pomes o peres.

El Ramet també donà magnífics exemplars com l’aiguamans de gran format de la nostra col·lecció, decorat en clarobscur blau, amb un gran motiu central al cos del recipient, reproduït de manera rítmica al seu voltant i també a la tapadora i al peu.

Les peces pertanyents a aquest estil eren comercialitzades pels traginers en mercats ambulants i han estat immortalitzades en un llenç de Goya titulat “El cacharrero”, en el qual es veu un grup de venedors oferint als ocupants d’una carrossa plats i altres objectes de l’Alcora decorats amb aquest popular motiu. Se sol denominar així (“Cacharrero”) la decoració que combina el ramejat estilitzat i els petits fruits abans descrits.