ACTIVITATS ESPECIALS PER A INFANTIL

Les activitats del Museu de Ceràmica de l’Alcora per al cicle d’Infantil (3, 4 i 5 anys) tenen com a principals objectius:

  • Introduir als alumnes en el món de la ceràmica
  • Familiaritzar als alumnes amb els materials ceràmics en les diferents fases: fang, assecat i ceràmica (després de la cocció)

Durant aquest procés els alumnes podran experimentar amb l’argila, material molt adient perquè permet mantenir la seua atenció durant llargs períodes de temps, desenvolupant diferents capacitats sensorials i habilitats motores així com potenciar la seua creativitat i expressivitat plàstica.

Els petits obtindran dos objectes que els seran lliurats en una setmana després de la cocció (aprenent a esperar); al Museu de Ceràmica els denominem “objectes-record” per la seua utilitat per mantenir en la memòria el seu pas pel Museu i les experiències i coneixements apresos.

Un d’aquests objectes és útil (regal del Dia de la Mare, bol, peça decorativa, màscara, adorn nadalenc, figureta de Betlem); l’altre és fruit de la seua creativitat.

La visita es planteja com un joc per descobrir diferents objectes fabricats amb ceràmica, amb la intenció de que descobreixin què és la ceràmica i les seues propietats, quins “ingredients“ composen la pasta i com aconseguim endurir-la amb l’assecat i transformar-la amb el foc. El pas d’un estat a un altre i els diferents comportaments i característiques del material ceràmic, insistint en els adjectius que apliquem al material (dura, fràgil, plàstica, freda, humida, etc.).

La visita se centra en un recorregut pel Museu: vitrines, teulades, ordinadors, sòls, parets, banys, exposicions etc., Durant el recorregut se’ls incita a reflexionar, a opinar, a comentar amb el grup i en definitiva a aprendre a través del diàleg i l’observació, mitjançant preguntes com les següents:

  • Us ensenyo algunes ceràmiques?
  • Teniu coses de ceràmica a casa?
  • Quines coses coneixeu que estiguen fetes de ceràmica?
  • Busquem coses de ceràmica?
  • Per a què serveixen?

Finalitzat el recorregut es realitza un descans de 30 minuts abans de començar amb el taller de modelatge. En funció de la utilitat de la peça a realitzar (regal del Dia de la Mare, animals, màscares, objecte nadalenc…), el taller se subdivideix en 2 fases:

  • Fase de modelatge de la peça concreta
  • Fase de modelatge lliure i/o amb motlles de figures diverses

Primera fase

Els nens i nenes tan petits tenen moltes dificultats per a modelar objectes recognoscibles. Per això la primera fase de l’activitat se centra en tècniques de modelatge que els són familiars, com el modelat amb motlles de la plastilina, amb una única variació respecte al treball que ja saben fer: es tracta de fang i el motlle serà una mica més gran i d’escaiola.

Una altra premissa d’aquesta primera part és que sigue ràpida, ja que als petits els encanta modelar, expressant a cada moment les vivències que estan experimentant (estímuls visuals i sensorials, comentaris dels companys, etc.). Per això acabada la peça cal felicitar-los perquè confien en ells mateixos, i apartar-los les peces.

Segona fase

La segona fase és la d’expressió lliure o fase creativa.
Desprès de retirar-los la seua primera creació, se’ls aporta un altre cop fang, motlles de petites figures, de cares, de peixos, elements amb els quals crear textura, pals de modelar per foradar, estrènyer, etc, i se’ls deixa llibertat total de creació insistint que poden sol•licitar el material que necessiten.

Segons les seues pròpies paraules fan: pizzes, cases, muntanyes, serps, helicòpters, avions, cors, gossos, cocodrils, gerres i plats.