TERRA SIGILLATA. LA VAIXELLA ROMANA

Visita guiada (60 min.)

Termes romanes de Santa (opcional) o col·lecció d’arqueologia del Museu

Visita al jaciment romà de les Termes de Santa, recentment posat en valor i on coneixerem l’organització d’un edifici termal i altres qüestions sobre la presència romana en les nostres terres.

En el mateix jaciment, es podran veure diversos fragments de terra sigillata trobada a la zona.

Introducció al taller (25 min.)

Procés d’elaboració de la terra sigillata: la preparació del fang, els encunys per a la decoració, els motlles de fang, el sigillum, l’ompliment dels motlles, l’extracció, la col·locació del peu de la base, la preparació de l’engalba i la seua aplicació.

Taller (60 min.)

Treball individual:

  • Elecció del motlle. NOVETAT: POTS FABRICAR-TE UNA LLÀNTIA ROMANA
  • Omplir el motlle amb una làmina plàstica
  • Modelat a l’interior del motlle
  • Extracció de la peça
  • Marcat amb el sigillium personal (nom, inicials, curs, etc.)
  • Acabat final amb l’aplicació de la pàtina de l’engalba

Les peces es lliuraran en el termini de 15 dies.