RUTA DE LES MINES

ITINERARI:

Creu de Sant Vicent (forn de calç) – Molí de Matraca – Assut – Molí de Palomet (mina d’algeps i forns) – Mina de Cabres (mina i forns de ciment) – la Foia – Pantà – Molí l’Alcora.

En cada un dels punts està previst:

  • Recollida i etiquetat de materials
  • Explicació del procés
  • Reomplir les fitxes de camp

La ruta de les Mines. Fonaments i objectius de la visita

Fonaments teòrics:

El patrimoni etnològic de l’Alcora:

Activitats relacionades amb la producció ceràmica del s. XVIII fins als nostres dies.

Utilitats dels materials.

Procés d’elaboració de la calç, el ciment i l’algep.

Matèries primeres que es podem extraure en el nostre entorn.

Les mines i el seu impacte mediambiental.

Objectius per àrees:

Història: conèixer el medi que ens envolta i els elements patrimonials dispersos al nostre terme municipal. Testimonis de les activitats econòmiques de la zona i dels oficis de relacionats.

Les intervencions humanes en l’entorn natural: observació crítica de l’entorn; problemes mediambientals, problemes de conservació, l’entorn com a espai de memòria.

Física i Química: coneixements cientificotècnics; identificació de matèries primeres, composició, estructura , processos de transformació química, etc. Aplicació pràctica dels coneixements teòrics apresos en classe.

Geologia: formació de l’argila, formació de depòsits sedimentaris.

Educació Física: realització d’una activitat física en contacte amb la natura: caminar per sendes, els PR i les seves marques, altres (referència a diferents esports que es poden realitzar en la zona).

Desenvolupament de l’activitat:

La visita es plantejarà d’una manera lúdica, incitant a la diversió i a la participació, a través de breus explicacions s’indicaran les tasques que desenvoluparà l’estudiantat de forma grupal:

  1. Reconeixement de la zona
  2. Recollida de minerals
  3. Procés de transformació i lloc on es realitza

Per tal d’assentar els coneixements que aniran descobrint, se’ls facilitaran els següents materials d’ajuda:

  • Fitxes de camp
  • Etiquetes d’identificació
  • Bosses