RUTA DEL PATRIMONI

Itinerari educatiu que pretén despertar l’interès dels alumnes pel seu patrimoni més pròxim.

Els elements patrimonials han sigut seleccionats per a adaptar-los a les necessitats curriculars, amb elements corresponents a la transició a l’època romana (poblament ibèric de la Illeta de la Moratella), pròpiament romans (termes de Santa, camí dels Bandejats) i medievals (sitja, molí).

Així mateix, a través de l’observació i catalogació, trobaran altres elements significatius del paisatge humà.

Es destacaran aspectes relacionats amb la conservació i posada en valor.

ITINERARI:

L’Alcora- Termes romanes de Santa- Carapito- Illeta de la Moratella- Corrals- Molí d’en Garcés- Camí dels Bandejats- Sitja medieval.

La ruta del Patrimoni. Fonaments i objectius de la visita

Fonaments teòrics:

El patrimoni arqueològic de l’Alcora:

  1. Els primers pobladors de l’Alcora; cultures presents al nostre terme municipal
  2. Jaciments arqueològics de la localitat; ubicació geogràfica
  3. Explotació del territori
  4. Estat actual dels jaciments

Objectius per àrees:

Història: coneixement del medi que ens envolta i els elements patrimonials dispersos al nostre terme municipal; testimoni de les cultures que han habitat les nostres terres.

Coneixement del Medi: observació crítica de les restes arqueològiques; problemes de conservació i posada en valor. L’entorn com a espai d’interpretació de la història.

Educació Física: realització d’una activitat física en contacte amb la natura; caminar per sendes, els PR i les seves marques, altres (referència a diferents esports que es poden realitzar en la zona).

Desenvolupament de l’activitat:

La visita es plantejarà d’una manera lúdica, incitant a la diversió i a la participació, a través de breus explicacions s’indicarà les tasques que desenvoluparà l’estudiantat de forma grupal:

  1. Reconeixement de la zona; ubicació geogràfica; possibles fonts d’abastiment d’aliments, aigua i altres recursos.
  2. Identificació de la cultura: tipus d’edificació, ceràmiques característiques, etc.
  3. Cronologia del poblat.

Per tal d’assentar els coneixements que aniran descobrint, se’ls facilitaran els següents materials d’ajuda:

  • Fitxes
  • Documentació