AULES AL CARRER. PROJECTES DURANT LA COVID-19

La posada en marxa del projecte de recuperació de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda a l’Alcora ha suposat una mobilització de recursos econòmics, humans, institucionals, culturals i educatius molt important. D’aquesta realitat, que té un horitzó de deu anys per a materialitzar-se (2017-2027), no podia quedar aliena l’escola i el món de l’educació en general.

És a partir d’aquest principi que s’inicia un procés de col·laboració que, de manera ineludible, ens ha de reportar mútuament grans oportunitats de creixement conjunt, d’engrandir la implicació social amb projectes culturals vinculats al territori i de millorar les metodologies emprades en el món de l’educació de la mà de la motivació que suposa treballar des de la realitat de les TIC, el treball per projectes, el treball cooperatiu i la col·laboració entre diferents institucions; és a dir, des d’una de les realitats més determinants per a les futures generacions de les quals forma part la nostra comunitat educativa.