SOPA DE LLETRES

Troba les 5 paraules relacionades amb la terriseria i la gerra de Gabriel Redolat.
Tema tractat en: Apunts de patrimoni contra el confimanet # 9