PROJECTE EDUCATIU

El Museu de Ceràmica de l’Alcora, a través de les seues activitats, dona a conèixer a l’estudiantat el seu entorn més proper. Partint de les col·leccions de ceràmica que s’hi conserven, es mostra la ceràmica com un material viu present en moltes facetes de la nostra vida i com a motor econòmic de la província de Castelló.

Present en gairebé totes les cultures del món des d’èpoques prehistòriques, la cerámica també es un element patrimonial que ens permet contextualitzar qualsevol episodi històric, grup humà, paisatge, etc. que vulguem presentar a l’ alumnat.

Com a element d’especial significació al nostre entorn, la ceràmica és la porta que utilitzem per a aportar als escolars nous criteris per a l’anàlisi del medi en què viuen:

  • La societat multicultural construïda al llarg de segles.
  • La interpretació del seu entorn, de les seves arrels històriques, dels valors humans (respecte, tolerància, cooperació, etc.).
  • L’adopció de noves actituds reflexives front a la conservació del patrimoni més proper i, per extensió, del patrimoni en general.

Les activitats que ofereix el Museu s’extructuren en dos grans blocs: