SELECCIÓ DE LEMES PER CENTREXARRADES AMD L’ARTISTE XAVIER MONSALVATJE

L’artista Xavier Monsalvatje va realitzar una sèrie de xarrades en els diferents centres participants en el projecte. Seguidament podeu veure la xarrada realitzada en el Centre de Formació de Persones Adultes Tirant lo Blanc.