FASE III

Accions previstes per al curs 2020-2021:

  • Realització del mural a escala real
  • Col·locació del mural
  • Inauguració