CONTENIDOR GRIS:

REBUIG/RESTES

Berain és el nostre especialista en el contenidor gris. A ell no li agrada molt reciclar, però ens ensenyarà com tirar els nostres residus no reciclables de manera correcta.

Com arribar a l’Ecoparc de l’Alcora

EL PROCÉS DEL RECICLATGE

Al contenidor gris es tiren tots aquells residus no reciclables. Tots aquests residus acaben en abocadors o farciments sanitaris. Aquesta fracció és diferent de les demés, ja que s’han de prendre mesures per a reduir els problemes que genera i l’impacte negatiu de generar residus no reciclables.

  1. La brossa del contenidor gris es compacta i es diposita en capes cobertes de terra.
  2. Es va repetint el procés fins a saturar el sòl. Per a no contaminar-lo, s’usen productes d’impermeabilització.

QUÈ TIRAR AL CONTENIDOR GRIS

Diposita al contenidor gris:

Bolquers o compreses usades

Arena per a animals de companyia

Brutícia (pèls, pols…)

Puntes de cigarrets

Utensilis de cuina

Objectes de ceràmica

Biberons i xuplons

NO diposites al contenidor gris:

Piles

Residus orgànics

Mòbils, ordinadors i discs compactes

Medicaments caducats

On tire aleshores aquests residus?

Les piles i dispositius electrònics s’han de portar al punt net. Els residus orgànics o torcaboques usats s’han de tirar al contenidor marró. I els medicaments caducats a un contenidor especial que existeix en totes les farmàcies.

MÉS SOBRE ELS RESIDUS NO RECICLABLES

L’horari d’ús dels contenidors a l’Alcora és a partir de les 20.00 hores (hivern) i a partir de les 21.00 hores (estiu).

Els camions de recollida de fem tenen diferents compartiments. Açò possibilita la recol·lecció i distribució dels diferents residus, sense deixar opció perquè es mesclen entre si.

El contenidor GRIS està destinat als residus procedents de deixalles domèstiques que no disposen d’un contenidor específic a la via pública (aquests residus s’anomenen «fracció resta»).

Els enderrocs domèstics es poden dipositar als ecoparcs municipals per al seu reciclatge.

Els electrodomèstics, o aparells electrònics, requereixen una recollida diferent, ja que, abans del seu reciclatge, és necessari un procés de descontaminació mitjançant un gestor autoritzat.

Existeixen contenidors selectius per a la recollida del residu tèxtil ubicats en diferents punts de la ciutat. També es realitza la recollida del residu en l’Ecoparc o mitjançant la parròquia.

Actualment, pots dipositar piles, bombetes, tubs fluorescents o cartutxos d’impressió per al seu reciclatge en els establiments distribuïdors d’estos productes, i també al Punt Net de l’Ajuntament o a l’Ecoparc.

ON ESTAN ELS TEUS CONTENIDORS MÉS PROPERS?

Veure a Google Maps

RECORDA...

CONSELLS PER A RECICLAR MILLOR

Com a ciutadà, no diposites bosses de brossa al terra, intenta que sempre es troben dins del contenidor.

Tira només al contenidor gris aquells residus que no tinguen un sistema específic de recollida o que sàpigues amb certesa que no és possible el seu reciclatge.

Si vols desfer-te d’estris domèstics de gran mida, com neveres, rentadores o sofàs, contacta amb l’ECOPARC, un servei de recollida a domicili gratuït.

LA FAMÍLIA AZULEJÍN DE L'ALCORA RESOL TOTS ELS TEUS DUBTES