LA CORPORACIÓ

Samuel Falomir Sancho

Alcalde i regidor de medi ambient, personal i policia

Samuel Falomir Sancho

Ana Huget Ros

Primera tienta d'alcaldia, regidora de cultura, patrimoni, turisme, comerç, hosteleria i normalització lingüística

Ana Huguet Ros

Vanessa Périz Edo

Segona tinenta d'alcaldia, regidora d'educació, festes i biblioteca

Vanessa Periz Edo

Robert Tena Bachero

Tercer tinent d'alcaldia, portaveu del govern, regidor d'hisenda, promoció econòmica i transparència

Robert Tena Bachero

Manuel Rubio Montero

Quart tinent d'alcaldia, regidor d'esports, joventut, participació ciutadana i noves tecnologies

Manu Rubio Montero

María Ángeles Ibáñez García

Cinquena tinenta d'alcaldia, regidora de serveis, parcs i jardins

Mª Ángeles Ibáñez García

María Vicenta Pons Sanz

Regidora de polítiques inclusives, igualtat, LGTBI, tercera edat i sanitat

Tica Pons Sanz

Teodoro Julián Tena Guillamón

Regidor d'urbanisme, obres, camins, cementeri i brigada municipal

Julián Tena Guillamón

Ricardo Porcar Juan

Regidor de pedanies, transport, neturalesa i ermites

Ricardo Porcar Juan

Miguel García Pallarés

Regidor

Vicente Mateo Cude

Regidor

Roberto Aicart Pallarés

Regidor

Patricia Gil Montoliu

Regidora

María Teresa Bordonau Gascó

Regidora

Agustín Chiva Aparici

Regidor

Agustín Chiva Aparici

Noelia Muñoz Ribes

Regidora

Noelia Muñoz Ribes

Santiago Saiz Prades

Regidor

Santiago Saiz Prades