PRESSUPOSTOS

El pressupost municipal és l’instrument fonamental de què disposa l’Ajuntament per a la gestió del dia a dia. Serveix per a la planificació, programació, control i seguiment de les actuacions municipals a realitzar al llarg de tot l’exercici econòmic.

A què destina els diners l’Ajuntament de l’Alcora? 

A través del visor pressupostari, eina online per fomentar la transparència, podeu consultar de manera fàcil, interactiva i atractiva tota la informació pressupostària municipal.