Identitat corporativa

Escut

Escut fons blanc 673×946 píxels .jpg

Escut

Escut fons gris 267×501 píxels .jpg

Logotip

Logo de la Junta Central de Confraries de l’Alcora.

Llegir el reglament abans d’usar l’escut.

Reglament regulador ús escut.