L’Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims als qui manquen d’ells. Es defineix com un dret subjectiu de la ciutadania: es rebrà sempre que es complisquen els requisits d’accés, com ocorre amb el dret a la pensió de jubilació o la prestació per desocupació, per exemple.

– Informació i tramitació: SEGURETAT SOCIAL
– Telèfon 900 20 22 22
– Presentació de sol·licituds a partir del 15 de juny

– La sol·licitud es realitzarà a través de:
www.seg-social.es o enviant la documentació per correu ordinari

– Més informació: https://www.mscbs.gob.es/s…/covid19/ingresoMinVital/home.htm 

© Copyright - Ayuntamiento de l’Alcora - Privacidad - Aviso legal
Top
Social: