En compliment del RGPD i la LOPDGDD, l'informem que les seues dades personals seran tractats per l'Ajuntament de l'Alcora, per a gestionar la present autorització i inscriure-li a vosté o els seus fills/as en les activitats desenvolupades per l'Ajuntament de l'Alcora. La base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals no serà una altra que l'execució del servici al qual vosté sol·licita accedir voluntàriament a través del present formulari (Art. 6.1.b del RGPD).
    Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'esta finalitat i del tractament de les dades.
    No es preveuen cessions de les seues dades ni transferències internacionals de dades, més enllà de les necessàries per a gestionar la inscripció i participació en l'esdeveniment en el qual vosté, voluntàriament, s'ha inscrit a través del present formulari.
    Vosté té dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar el tractament, oposar-se i sol·licitar la portabilitat de les seues dades, presentant un escrit de manera presencial en el Registre d'Entrada de la Diputació: Plaza de les Aules, 7, 12001, Castelló de la Plana o a través de correu electrònic dpd@dipcas.es. En cas de considerar vulnerat el seu dret, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).