IMATGE CORPORATIVA

L’ajuntament és la institució civil més important de la localitat i engloba i aglutina la gestió i govern de la ciutat, present i futur. És la major institució administrativa del municipi i, per tant, la seva imatge oficial s’ha d’estructurar i consolidar-se aliena a el pas el temps i sobre pilars històrics reconeguts tant social com legalment.
Per aquest motiu, apostem pel desenvolupament d’una imatge corporativa municipal fonamentada sobre l’escut històric de la ciutat.