Bací de barber

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: bací de barber | Pisa | c.1750 | 41×30’5 cm | Alt. 8’5 cm.
Forma oblonga i perfil fistonat. Decorat al fons amb un òval amb ram floral naturalista, envoltat per cintes entrellaçades. El mateix motiu, simplificat, es repeteix en cada concavitat de l’ala. L’escotadura del bací està perfilada amb el mateix tipus de cintes.

Dimensions: 41×30’5 cm | Alt. 8’5 cm

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-447