Bou Farnesi

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: bou Farnesi | Pisa | c.1775 | 41x26x26 cm| Col·lecció Cabrera-Ahís (l’Alcora)

Conjunt escultòric sobre peanya decorada amb línies d’òvals, incisions i rombes.
Esta escultura d’inspiració clàssica va ser una de les especialitats més preuades de la Reial Fàbrica, i també de les més complexes per l’ús de nombrosos motlles. Del Bou farnesi de la Real Fàbrica, se’n coneixen dos formats, de 41 cm i 90 cm d’altura respectivament.
L’original hel·lènic de bronze (segle II a. de C.) era obra d’Apol·loni i Taurisc de Tral·les. En l’actualitat, en el Museu Arqueològic de Nàpols, se’n conserva una còpia en marbre, del segle III d. de C. Va ser trobada en 1546 en les Termes de Caracal·la durant les excavacions ordenades pel papa Pau III (Alejandro Farnesio), que buscava escultures romanes per adornar els seus palaus.
Representa el suplici de Dirce, lligada a un bou per Zetos i Amfíon en venjança per la violació de la seva mare, Antíope.

Dimensions: 41x26x26 cm

Cronologia: s.XVIII

Inventari: dipòsit