Caduf

Autor: terriseria dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: peça ovalada i estilitzada de 36’5 cm d’altura, amb collet marcat baix la boca per a poder-la nugar a la roda de la sénia. La base, d’uns 12 cm de diàmetre, té un foradet al centre per a permetre que  l’aigua circule quan el caduf està dins del pou i oferir així menys resistència.

Ús: recipient per a extraure aigua de les sénies. En temps més recents, va ser utilitzat també per a la pesca del polp fins que fou prohibida.
Els cadufs no es venien als mercats, sinó que es realitzaven per encàrrec.

Dimensions: Alt. 36 cm|Ø 12 cm

Cronologia: s. XX

Inventari: mca-375