Caduf

Autor: Terriseria del dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: Peça ovalada estilitzada de 36’5 cm d’altura, amb collet marcat baix la boca per poder-la nugar a la roda de la sénia. La base d’uns 12 cm de diàmetre, té un foradet al centre per permetre circular l’aigua quan el caduf està dins el pou i oferir així menys ressistència.

Ús: Recipient per a extraure aigua de les sénies. En temps més recents va ser utilitzat també per a la pesca del poltp fins que fou prohibida.
Els cadufs no es venien als mercats, sinó que es realitzaven per encàrreg.

Dimensions: Alt. 36 cm.|Ø 12 cm.

Cronologia: s. XX

Inventari: mca-375