Caiguda de Crist

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte: placa de viacrucis

Descripció: placa de calvari |Pisa| c.1775 | 48.5 x 53 cm.| Procedeix de l’antic viacrucis de l’Alcora | Dipòsit de la Parròquia de l’Assumpció (l’Alcora).
Caiguda de Crist. L’escena principal està composta per la figura de Crist, caigut, que és ajudat a incorporar-se mentre un soldat romà sosté la Creu i un altre estira una soga nugada al coll de Jesús. Al fons, un grup de dones (ploraneres) i un paisatge amb edificis clàssics. En primer terme, les eines al·lusives a la Passió.
El viacrucis del Calvari de l’Alcora posseïa una peculiaritat que el diferenciava de la resta: a les 14 estacions habituals, n’incorpora una més, l’última, dedicada a la Ressurrecció. De les 15 originals, avui només es conserven les quatre que ací presentem, de gran tamany i refinat acabat, que denoten un altíssim nivell artístic i uns coneixements tecnològics igualment elevats. Sens dubte, poden considerar-se una de les obres més excepcionals mai eixida dels forns de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda.

Dimensions: 48.5 x 53 cm.

Cronologia: s.XVIII

Inventari: dipòsit