Cossi

Autor: terriseria dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: gran recipient troncocónic de boca ampla, fins a 60 cm de diàmetre de vora i 45 cm d’altura. Forat de desguàs al fons.
Ús: recipient per a fer la bugada, utilitzats en l’últim terç del segle XX com a test.
Donació: Francisco Carnicer.

Dimensions: Alt. 32,5 cm|Ø 29,5 cm|Ø 52 cm

Cronologia: s. XIX-XX

Inventari: mca-4074