Cossi

Autor: Terriseria del dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: Gran recipient troncocónic de boca ampla fins a 60 cm de diàmetre de vora i 45 cm d’altura. Forat de desguàs al fons.
Ús: Recipient per a fer la bugada, utilitzats en l’últim treç del segle XX com a test.
Donació Francisco Carnicer

Dimensions: Alt. 32,5 cm.|Ø 29,5 cm.|Ø 52 cm.

Cronologia: s. XIX-XX

Inventari: mca-4074