Escorridora

Autor: Terriseria del dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: Peça completament envernissada, pràcticament plana, d’entre 17 i 23 cm de diàmetre. El fons presenta 5 forats per a l’escorregut, i la base té un peu enular elevat per afavorir l’evacuació de l’aigua.
A les últimes dècades es va utilitzar molt poc per la competència d’altres materials com el llautó o el plàstic. Se’n fabricaven poc més d’una dotzena a l’any.
Ús: escórrer aliments. S’utilitzava sobre tot després del rentat de determinats aliments, com ara peix o albergínia.

Dimensions: Ø 23 cm.

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-371