Escorredora

Autor: terriseria dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: peça completament envernissada, pràcticament plana, d’entre 17 i 23 cm de diàmetre. El fons presenta 5 forats perquè puga escórrer i la base té un peu anular elevat per a afavorir l’evacuació de l’aigua.
Les últimes dècades es va utilitzar molt poc per la competència d’altres materials com el llautó o el plàstic. Se’n fabricaven poc més d’una dotzena a l’any.
Ús: escórrer aliments. S’utilitzava sobre tot després del rentat de determinats aliments, com ara peix o albargina.

Dimensions: Ø 23 cm

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-371