Especier

Autor: Fàbrica de Nadal Nebot (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: Especier | Pisa | c.1788 | Fàbrica de Nadal Nebot (l’Alcora) | 6×14,5×9 cm.
Decoració amb rams florals de la mateixa factura que els de algunes peces de la Real Fàbrica de l’Alcora. Forma ovoidal amb potes en forma d’arpes. Marca pintada en blau a la base N.

A la fi de la dècada de 1770 alguns operaris de la Real Fàbrica, aprofitant els coneixements tècnics i artístics que havien adquirit en ella, van establir petits tallers a l’Alcora i poblacions veïnes, suposant una greu competència per al comte d’Aranda. Per evitar confusions, en 1784 la Real Fàbrica comença a marcar la seva producció amb una A.
Però les fabriquetes o fabricones (com es denominen en la documentació de l’època) també van copiar la marca, per la qual cosa en 1788 se’ls obliga a distingir les seves peces amb la inicial de cadascun dels propietaris: Ferrer, Badenes, Tingues i Nebot. L’èxit d’aquesta ordre va ser relatiu, doncs es coneixen poques peces amb aquestes marques.
Tal vegada per això, el comte va utilitzar la seva autoritat i influència per obligar-les a tancar, de manera que en 1790 a l’Alcora solament quedava una fabriqueta en actiu. No obstant això, gens va poder fer amb les fàbriques instal·lades a Onda (1778) i Ribesalbes (1780), per ser poblacions fora de la seva jurisdicció.

Dimensions: 6×14,5×9 cm.

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-033