Especier

Autor: Fàbrica de Nadal Nebot (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: especier | Pisa | c.1788 | Fàbrica de Nadal Nebot (l’Alcora) | 6×14’5×9 cm.
Decoració amb rams florals de la mateixa factura que els d’algunes peces de la Reial Fàbrica de l’Alcora. Forma ovoidal amb potes en forma d’urpes. Marca pintada en blau a la base (N).

A la fi de la dècada de 1770, alguns operaris de la Reial Fàbrica, aprofitant els coneixements tècnics i artístics que havien adquirit en ella, van establir petits tallers a l’Alcora i poblacions veïnes, suposant una greu competència per al comte d’Aranda. Per a evitar confusions, en 1784, la Reial Fàbrica comença a marcar la seva producció amb una “A”.
Però les fabriquetes o fabricones (com es denominen en la documentació de l’època) també van copiar la marca, per la qual cosa, en 1788, se’ls obliga a distingir les seves peces amb la inicial de cadascun dels propietaris: Ferrer, Badenes, Tingues i Nebot. L’èxit d’aquesta ordre va ser relatiu, ja que es coneixen poques peces amb aquestes marques.
Tal vegada per això, el comte va utilitzar la seva autoritat i influència per a obligar-les a tancar, de manera que, en 1790, a l’Alcora, solament quedava una fabriqueta en actiu. No obstant això, res va poder fer amb les fàbriques instal·lades a Onda (1778) i Ribesalbes (1780), atés que eren poblacions fora de la seva jurisdicció.

Dimensions: 6×14,5×9 cm.

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-033