Gerra de vi

Autor: Taller de Gabriel Redolat

Objecte:

Descripció: Propietat de la Parròquia de l’Alcora.
Apareguda sobre la volta de l’església de la Sang, durant unes obres de reparació de la teulada

Dimensions: Alt. 90 cm.

Cronologia: Últim quart del segle XVI

Inventari: Dipòsit