Gerra de vi

Autor: taller de Gabriel Redolat

Objecte:

Descripció: propietat de la parròquia de l’Alcora.
Apareguda sobre la volta de l’església de la Sang durant unes obres de reparació de la teulada

Dimensions: Alt. 120 cm

Cronologia: últim quart del segle XVI

Inventari: dipòsit