Gerreta menuda o gerronet

Autor: terriseria dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: forma de tonellet, amb un diàmetre semblant per a base i boca, i una altura sempre major que el diàmetre màxim. La vora sol ser plana o arrodonida per a descansar la tapadora, que també pot ser ceràmica (encara que no era l’especialitat dels Nomdedéu) o d’altres materials, especialment de fusta. L’altura de les que es conserven al Museu oscil·la entre els 28 cm i els 62 cm i les boques entre els 20 i els 30 cm, però se’n van fabricar de dimensions molt majors.
Habitualment, s’ha esmalatat l’interior de les gerres, tot i que en ocasions se n’han fet sense esmaltar pequè eren més económiques. En les últimes dècades en què s’han utilitzat com a test, s’han incorporat desguassos en la base i decoracions a pinta, a més de fer-se preferentment sense esmaltar.
Segons el tamany i la funció, trobem diferents variants, com la gerreta menuda o gerronet. Es realitzaven de tres mides diferents: de 2, 6 i 8 litres. Les primeres eren per a guardar mel i olives en sal. Les de 6 i 8 litres, per a emmagatzemar carn (tito, tord i porc) en “frito” o “adob”.
El mercat principal estava als pobles de l’interior de la província i els del sud de Terol: l’Anglesola (Iglesuela del Cid), Cantavella…

Dimensions: Alt. 28,5 cm|Ø 16 cm

Cronologia: s. XX

Inventari: mca-306