Mancerina

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: mancerina | Pisa | Sèrie del Ramet | 1784-1800 | Ø 18’5 cm | Alt. 5 cm.
Forma de venera amb porta-xicres calat molt tosc. Perfilat blau en la vora del plat i del portaxicres, i decoració molt simple, composada per tres flors del Ramet alternant amb tres petits insectes esquemàtics.

Dimensions: Ø 18’5 cm | Alt. 5 cm.

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-430