Peladora d’arròs

Autor: Terriseria del dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: Recipient de forma troncocónica invertida.
El periode de major utilització conegut per Antonio Nomdedéu va ser la postguerra, quan era difícil trobar aliments nets degut als controls de la Guardia Civil. S’utilitzà sobre tot a Castelló de la Plana, on hi havien importants plantacions d’arròs als marjals.
Ús: Limpiar de palla els grans d’arrós i el blat. Es col•locava el pelador recolzat al terra i amb un bastó es pegava en un barrot per a separar les pells. Després es ventava.

Dimensions: Alt. 32 cm.|Ø 13 cm.

Cronologia: s. XX

Inventari: mca-314