Perolet

Autor: terriseria dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: recipient de parets abombades i coll marcat. Disposa d’un petit orifici a l’altura del coll per a permetre la respiració del tord.
Se solien disposar diverses unitats en cada arbre i allí es guardaven vius els tords fins al final de la jornada per a provar-los després en el “xoxeo”, seleccionant així els aptes per al reclam. S’han realitzat des de principis del segle XX.

Ús: peça utilitzada durant el període de caça en el parany per a guardar els tords vius.

Dimensions:

Cronologia: s. XX

Inventari: mca-328