Plat

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: Plat | Pisa | Sèrie del ratllat roig | c.1750 | Ø19’5 cm.
Vora gallonada i peu anular baix. En el centre presenta l’escut de l’Orde del Carme i, en disposició radial, tres conjunts arquitectònics envoltats de profusa vegetació amb el característic ratllat roig d’influència de Rouen. Ente els tres grups ornamentals, inicials M.A.G.

Dimensions: Ø19’5 cm

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-531