Plat

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: plat | Pisa | Sèrie del ratllat roig | c.1750 | Ø19’5 cm.
Vora gallonada i peu anular baix. En el centre, presenta l’escut de l’Ordre del Carme i, en disposició radial, tres conjunts arquitectònics envoltats de profusa vegetació amb el característic ratllat roig d’influència de Rouen. Entre els tres grups ornamentals, inicials M.A.G.

Dimensions: Ø19’5 cm

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-531