Plat

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: plat | Pisa | Sèrie del Ramet | 1784-1800 | Ø 25 cm | Alt. 6 cm.
Plat fondo de vora llisa i doble gallonat en ala i cos. Perfilat blau en la vora i quatre petites flors del Ramet, tres a l’ala i una al fons. En l’exterior de l’ala, marca de fàbrica pintada en ocre (A).

Dimensions: Ø 25 cm | Alt. 6 cm.

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-437