Plat

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: plat | Pisa | Sèrie Àlvaro | 1760-1780 | Ø 27’5 cm.
Exquisit plat de perfil fistonat i ala decorada amb senzills rams vegetals. El fons està profusament decorat amb rocalles i grups florals, d’entre els quals destaquen els motius característics d’aquest gènere ornamental: un edifici amb pont, una marina i un sol radiant.
El sol apareix en un primer moment com a part dels paisatges amb arquitectures, elements aquàtics i rocalles propis del gènere Àlvaro, però assolirà tanta popularitat que, a finals del segle XVIII, serà el motiu principal, quasi únic, d’algunes peces i, fins i tot, serà adoptat per altres tallers, com ara Ribesalbes o Talavera.

Dimensions: Ø 27’5 cm.

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-534