Plat

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: plat | Pisa | Sèrie “fanfare” o trofeus | 1750-1770 |  Ø24’5 cm.
Ala fistonada, dividida en sis segments decorats, de manera alternant, per tres grups de rocalles amb estendards i instruments musicals i tres elements individuals: un obús, un tambor i una espasa. En el centre del plat, motiu major del mateix gènere.
Model ornamental de procedència francesa, es popularitza a partir de la batalla de Fontenoy (1745), però el seu origen és anterior. En qualsevol cas, l’Alcora incorpora aquest estil a la seua producció cap a 1760, convertint-se en un dels més exquisits i peculiars per la seua composició i temàtica.

Dimensions: Ø24’5 cm

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-535