Sant Cristòfol

Autor: Joaquín Chiva Ferrer (l’Alcora)

Objecte: escultura ceràmica

Descripció: sant Cristòfol | 2004 | Pisa | 43,5x20cm. | Joaquín Chiva Ferrer

Figura que representa a sant Cristòfol (el que carrega o porta a Crist), realitzada a partir de motles antics i esmaltada en blanc sobre peanya circular.
A sant Cristòfol, se’l representa com un home de tamany descomunal dins del conjunt, amb barba i gaiato a la mà esquerra, creuant el riu amb el Nen Jesús al muscle dret. El Nen porta el globus terraqui (representant al Déu que carrega amb el món), el pes insuportable que el gegant sant Cristòfol gairebé no pot transportar.
Sant Cristòfol és el sant patró de l’Alcora.
Joaquín Chiva Ferrer (l’Alcora, 1932)
Pertany a una llarga nissaga de ceramistes, pintors i escultors de la Reial Fàbrica, els Ferrer, que es remunten als inicis de la producció de pisa a l’Alcora amb Vicent Ferrer Beltrán, que treballà des de 1727, pare de Josep Ferrer Miñana (fundador de la fàbrica de Ribesalbes), de Joaquín Ferrer Miñana, un dels més grans escultors de tots els temps a la Reial Fàbrica, creador del bust del duc d’Híjar i de grups escultòrics de lluites d’animals, i de Vicent Ferrer Miñana, que acompanyarà el seu germà Josep en l’aventura empresarial a Ribesalbes.
D’entre els fills de Joaquín Ferrer Miñana, al menys 3, Joaquín, Vicent i Josep Ferrer Pardo, continuaran els passos artístics del pare. Josep ho farà com a reputat escultor en actiu durant el primer terç del segle XIX i autor de la placa en relleu del retaule de sant Pere d’Alcàntara i les imatges en mitja porcellana de santa Agnès i el Silenci. Dels altres dos germans, no tenim més referència que el seu pas per la Reial Fàbrica.
Vicente Ferrer Pardo és besavi de Joaquín Ferrer Arzo, l’últim escultor de la família que treballà a la Fàbrica Gran. Del seu llinatge, existeixen dues generacions més dedicades a la ceràmica: Vicente Ferrer Vilar i Joaquín Ferrer Andrés, avi i pare de Joaquín Ferrer Arzo respectivament.
Joaquín Chiva Ferrer és net de Joaquín Ferrer Arzo, escultor que treballà ja en els temps en què la fàbrica era propietat de la família Girona (1858-1895) i que acabà el seu periple professional a la Fàbrica Ramos y Cía., treballant en el departament d’escultura quan comptava amb més de 70 anys d’edat. En aquesta fàbrica, Joaquín Chiva Ferrer iniciarà la seua trajectòria com a ceramista, entrant com a aprenent de torn amb 14 anys, i allí treballarà durant 2 anys, fins al tancament de la factoria en 1948. Tot i que a Ramos y Cía. no treballa com a escultor, ajuda el seu avi en encàrrecs privats i serà d’aquesta manera com s’iniciarà en el món del modelatge.
En 1948 passarà a treballar a La Tilesa, propietat de Pedro Cotanda Aguilella i dedicada a la producció de taulell industrial, si bé continuarà elaborant escultures al seu taller particular, amb motles heretats de l’avi, com els de sant Vicent i sant Cristòfol, sants d’especial devoció a l’Alcora, dels quals ha modelat innombrables exemplars.
En l’actualitat Joaquín Chiva Ferrer és un dels últims escultors ceràmics en actiu a l’Alcora. Els seus fills, Joaquín i Roberto Chiva Ibáñez, tot i que continuen l’activitat ceramista del pare, s’han decantat per la decoració pintada, essent son pare qui els elabora les peces de fang, tant al torn com a motlle.

Dimensions: 43,5x20cm

Cronologia: s. XX

Inventari: mca-805