Vaso

Autor: Terriseria del dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: És el “botijo” castellà. Peça de cos globular amb ansa a la part superior, berquelló per a omplir a un costat i berquelló per a beure a l’altre. El tamany més comú te una capacitat de 2 litres, pèrò se’n fabricaren fins a 10 litres.
Utilitzat des de 1900 amb la instalació de les fonts públiques als pobles i per influència dels terrissers d’Agost, d’on van arribar els primers “vasos” a l’Alcora.
El “vaso” normal, d’uns 2 litres de capacitat, era el recipient utilitzat a les cases per a beure i fins i tot tenia un lloc exclusiu dins la llar (una posteta que generalment es col•locava a un cantó de la cuina o del menjador, a l’abast de la má).
Els “vasos” de 10 litres es produïren per a les fàbriques i també per als carregadors i mariners del port de Castelló, doncs pel seu major pes i per la seua base més ampla, era més difícil que volcaren.
Ús: Recipient per a contindre i beure aigua.

Dimensions: Alt. 35.5 cm.|Ø 16,5 cm.

Cronologia: s. XX

Inventari: mca-303