CONTENIDOR BLAU:

ENVASOS DE PAPER I CARTÓ

Xinesca, és la nostra especialista en el contenidor blau. Ella t’ensenyarà tot el que has de saber per a reciclar paper i cartó correctament.

Com arribar a l’Ecoparc de l´Alcora

EL PROCÉS DEL RECICLATGE

Els residus del contenidor blau, es portaran a plantes de recuperació on es netegen i es classifiquen segons la seua tipologia, posteriorment premsant el paper per a formar blocs. Este és el procés, més detalladament:

  1. El primer pas és convertir els residus de paper en una pasta compacta, afegint-li dissolvents perquè les fibres se separen.
  2. Després, es neteja bé la pasta de paper per a eliminar qualsevol impuresa.
  3. A continuació, se centrifuga la barreja per a separar els diferents components segons la seua densitat.
  4. Es renta la barreja de nou per a eliminar les tintes del paper mitjançant un procés que usa bambolles d’aire.
  5. I per a acabar, es blanqueja la pasta amb peròxid d’hidrogen o hidrosulfit de sodi.

QUE TIRAR AL CONTENIDOR BLAU

Diposita al contenidor blau:

Envasos de menjar fets de cartó

Calcer

Productes congelats

Paper d’embolicar

Paper d’us diari

NO diposites al contenidor blau:

Torcaboques, mocadors i paper de cuina usat

Paper o cartó amb restes de menjar

Papers plastificats o encerats

Bolquers i compreses

Brics de llet o sucs

MÉS SOBRE EL RECICLATGE DE PAPER I CARTÓ

Amb el reciclatge de paper i cartó disminuïm la contaminació en reduir espai en abocadors (70 kg paper reciclat equival a 1 m3)

Les emissions de CO2 d’abocadors (Per cada quilo de paper i cartó que recollim per a reciclar, evitem l’emissió en abocador de 900 grams de CO2).

Els contenidors de recollida selectiva poden ser usats a qualsevol hora del dia.

El buidatge dels contenidors per a paper-cartó es realitza un mínim de dues vegades a la setmana.

Pots portar grans quantitats de paper a l’Ecoparc de l´Alcora per al seu reciclatge. Límit màxim d’admissió: 100 kg/vehicle

ON ES TROBEN ELS TEUS CONTENIDORS MÉS PROPERS?

Veure a Google Maps

RECORDA...

CONSELLS PER A RECICLAR MILLOR

Diposita tot els envasos de cartó que uses com poden ser caixes de galetes o sabatilles, oueres de cartó, periòdics, llibres, revistes i bosses de paper.

 

No diposites mai restes de poda, brics, torcaboques bruts o paper d’alumini al contenidor blau.

 

Els papers mullats o tacats i cartons bruts com la caixa d’una pizza s’han de llançar al contenidor de rebuig.

LA FAMÍLIA AZULEJÍN DE L'ALCORA RESOL TOTS ELS TEUS DUBTES