Bases Generals, Oferta d’ocupació i RPT

Bases Generals
Oferta d’Ocupació Pública (OEP)
Relació Llocs de Treball

Processos Selectius

TERMINI

El termini de presentació de les sol.licituds és del 22 de febrero al 7 de març de 2017 (ambdós inclosos)

Bases agent d’igualtat