ARAIA

Araia es troba situada a 7 km de l’Alcora, per les carreteres CV-191 i 192.

És un conjunt disseminat de masies situades a l’Oest del terme municipal de l’Alcora, en un preciós entorn natural. El nucli principal és l’Ermita, i en ell es troba el temple dedicat a Sant Joaquim i Santa Anna, construïda en 1873.

Per la seua singular ubicació, en Araia confluïxen nombroses rutes naturals que discorren pel terme de l’Alcora, altres poblacions de l’Alcalatén i inclús per les comarques veïnes de la Plana Alta i l’Alt Millars, i que connecten amb llocs com Torremundo (el sostre del terme municipal de l’Alcora), la Cova de l’Ocre, el Salt del Cavall o el Mas de Marco.

Els sediments argilosos de la conca del barranc d’Araia són rics en jaciments paleontològics, destacant la recent troballa de fòssils de marsupials de 16 milions d’anys d’antiguitat.