CAPELLA DE MARCO

Ubicació: confluència dels carrers Major i Venerable Bertran.

L’Oratori dels Dolors és conegut popularment com a Capella de Marco, en referència a la família Marco (terratinents de l’Alcora amb propietats a tota la província de Castelló), que la construiren en la dècada de 1740.

Posseeix el paviment i els sòcols de taulelleria del segle XVIII. És de reduïdes dimensions, com correspon a les capelles particulars, i disposa d’una cúpula i una façana lateral amb frontó partit rematat amb espadanya.

En l’actualitat, pertany a les Germanes Carmelites de Sant Josep, que regenten una residència de la tercera edat. La capella està comunicada amb la residència.

El cor de la capella està situat sobre el Portal de Marco, un dels accessos al primitiu recinte emmurallat.