PORTALS MEDIEVALS

Els portals medievals estàn situats entre la plaça la Sang i el carrer del Carme.

L’origen medieval de l’Alcora és visible en alguns racons del seu nucli urbà, especialment en els dos portals del primitiu recinte emmurallat del segle XIV que es conserven en l’actualitat.

El Portal de Marco (antic Portal de la Sang) s’obri a la plaça de la Sang i va ser l’accés al primer barri extramurs de l’Alcora, entre els carrers Teixidors, Aigua i Sant Vicent. Sobre el mateix es troba l’Oratori dels Dolors o Capella de Marco.

El Portal de Verdera es va denominar segles enrere Portalico, per la seua reduïda amplària respecte a la resta de portals. Donava accés directe a l’horta situada als peus de les muralles de l’Alcora. Almenys des del segle XVIII, es va començar a construir sobre este portal, que avui es troba en mig d’un llarg passatge escalonat.