Urbanisme

“Informació, models i formularis”

— Ajuntament de l’Alcora

Informació General

Consultes generals

En estos enllaços podeu consultar informació sobre el territori de l’Alcora:

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Información del Ministerio de Fomento
SIGPAC
Información Geográfica del Ministerio de Agricultura
GOOGLE MAPS
Información de Google
OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO
Información del Ministerio de Economia y Hacienda
GOOLZOOM
Google Maps + Catastro + Sigpac

Exposició pública

Estudis d’integració paisatgística

Estudis d'integració paisatgística

En estos enllaços podeu consultar informació sobre els estudis d’integració paisatgista de l’Alcora:

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana