Tornar

En marxa un nou projecte de modernització i la creació d’una EGM al polígon industrial Torreta

L’Alcora ha començat un nou projecte de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en en polígon industrial Torreta.

L’alcalde, Samuel Falomir, i el regidor de Promoció Econòmica, Pablo Delgado, han visitat aquest matí els treballs.

Entre altres actuacions: es millorarà la pavimentació dels vials, formant voreres més àmplies; s’instal·larà una nova xarxa de recollida d’aigües pluvials; s’executaran canalitzacions per a un futur tendit de xarxa de telecomunicacions i fibra òptica; es col·locaran lluminàries led en el sistema d’enllumenat públic; s’instal·larà un sistema de videovigilància mitjançant càmeres connectades a un servidor web; s’implantarà una xarxa d’hidrants contra incendis; es millorarà la xarxa d’aigua potable i es crearan zones verdes.

L’Ajuntament va adjudicar estes obres, juntament amb dos projectes més en els polígons Foies Ferraes i Santa, a l’empresa BECSA, S. A. per un import total de 509.188,06 euros.

Primera EGM de l’Alcora
Cal destacar que l’Ajuntament de l’Alcora, de la mà de l’empresa especialitzada Gestión de Áreas Industriales (GAIN), estan treballant per a la creació d’una Entitat de Gestió i Modernització en el polígon Torreta, que seria la primera EGM de la localitat. Una figura que li reportaria nombrosos avantatges, com poder fins a quintuplicar les ajudes per a projectes de modernització, passant de 200.000 fins a 1.000.000 d’euros.

El mes d’octubre passat, el Ple municipal va aprovar provisionalment la seua constitució, així com el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Entitat de Gestió i Modernització.

El Butlletí Oficial de la Província de Castelló va publicar el 9 de novembre esta aprovació, per la qual cosa, una vegada transcorreguts els deu dies estipulats per la llei per a la presentació d’al·legacions, el Consistori podrà convocar oficialment l’assemblea de ratificació que done llum verda definitiva al projecte. En eixe cas, seran les persones propietàries les que hauran de ratificar el seu suport a la constitució de l’EGM amb una doble majoria: el 51% dels propietaris i el 51% del valor cadastral total de les parcel·les situades en aquesta àrea industrial.

L’EGM Torreta serà la primera de l’Alcora i la novena de la província de Castelló. Amb esta iniciativa, l’objectiu del Consistori no és un altre que convertir a Torreta en un polígon més modern, cohesionat i millor dotat. Donats els múltiples beneficis, la intenció és poder constituir una EGM en cadascun dels polígons del municipi.

Està previst que l’assemblea de ratificació se celebre a mitjan desembre i l’EGM quede constituïda abans que acabe l’any per a poder aspirar a les ajudes de l’IVACE de 2024 que atorga a les àrees industrials gestionades per aquesta figura jurídica en la qual tenen representació totes les persones propietàries del polígon, a més de l’administració, millorant així la coordinació públic-privada darrere de la modernització de les infraestructures i serveis.

Sobre GAIN
GAIN és la primera empresa de la Comunitat Valenciana especialitzada en la gestió d’àrees industrials. Constituïda en 2019 com S.L. però amb sis anys previs d’experiència per part de la seua fundadora, Romina Moya, en el sector, GAIN ha dirigit la constitució de sis EGM, que actualment gestiona, i està immersa en el procés de creació d’altres tres. A més, gestiona tres associacions empresarials en algunes de les zones industrials més importants de la Comunitat.

La seua experiència en el sector li ha permés llançar al mercat un programari de gestió creat exclusivament per al treball en àrees industrials a més d’un curs en línia on es formen tant autònoms que busquen en aquest sector un futur prometedor com a tècnics municipals que volen posar en marxa els processos necessaris per a millorar els polígons dels seus municipis.