Tornar

L’Ajuntament prepara el primer Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Alcora

L’Ajuntament de l’Alcora està immers en la preparació del primer Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la localitat. L’empresa Planifica Ingenieros y Arquitectos Coop.V. és l’encarregada de la seua elaboració.

Així ho han avançat l’alcalde, Samuel Falomir, el regidor de Mobilitat Urbana, Ricardo Porcar, i el regidor de Promoció Econòmica i Projectes Europeus, Robert Tena, després de la reunió mantinguda aquest matí per tal d’abordar el tema.

Encara que, donada la seua població, la capital de l’Alcalatén no té obligació de realitzar aquest pla, “considerem que és molt important dur-lo a terme amb la finalitat de millorar la mobilitat, així com l’accessibilitat, competitivitat i la sostenibilitat en els desplaçaments del nostre municipi”.

La iniciativa s’emmarca dins de l’Estratègia Europea de l’Alcora i de ‘l’Acora 2030’, pla ideat per a transformar la localitat durant la dècada vinent.

El primer pas és la preparació del Document Inicial Estratègic (DIE) i l’esborrany del pla per donar inici al tràmit ambiental. L’esborrany contindrà els documents de diagnòstic i propostes.

Una vegada rebut l’Informe Ambiental i Territorial Estratègic s’incorporaran a l’esborrany tots els condicionants recollits dels informes sectorials i s’elaborarà la versió preliminar del pla per a la seua exposició al públic.

Finalment, després del període d’exposició, s’analitzaran les al·legacions si n’hi haguera i, en cas d’estimar-se, s’incorporaran al pla, formant així la versió definitiva, que serà enviada al Servei de Mobilitat de Conselleria perquè informe favorablement i puga ser aprovat pel ple municipal.

A partir de les dades del diagnòstic es determinaran les manques del municipi i, al mateix temps, s’identificaran les noves oportunitats per tal de millorar la mobilitat.

Entre els objectius del pla, es troben: impuls de la mobilitat activa, amb la implantació de vies per a vianants i ciclistes; reducció de la circulació de vehicles en l’entramat urbà a partir d’una òptima gestió del trànsit i de l’estacionament; protecció i augment de la qualitat urbana, en particular de les àrees més sensibles; recuperació de l’espai de la via pública per a maneres actives; millora de la seguretat dels desplaçaments; implantació d’un model ordenat de circulació mitjançant la jerarquització viària; millora de l’accessibilitat mitjançant la implantació d’itineraris per als vianants on se suprimisquen les barreres a les persones de mobilitat reduïda; regulació de la Distribució Urbana de Mercaderies perquè permeta realitzar les seues funcions amb el menor perjudici a la resta de l’espai públic; augment de la participació del transport públic en la mobilitat motoritzada; reducció d’emissions contaminants, soroll i consum energètic mitjançant la potenciació de desplaçaments en maneres actives; i introducció de manera progressiva l’ús de les noves tecnologies a la mobilitat.

En la fase d’anàlisi i diagnòstic es determinarà l’estat actual de la mobilitat en el municipi. Per a això, s’analitzaran els principals factors que determinen la mobilitat: anàlisi socioeconòmica; circulació, estructura de la xarxa viària i caracterització de la mobilitat; mobilitat activa; transport públic; estacionament; seguretat viària; aspectes energètics, reducció d’emissions.

El pla d’actuacions estarà estructurat d’acord amb les estratègies d’acció establides. Les línies d’actuació definides tindran els següents programes d’actuació: programa de circulació i estructura de la xarxa viària, programa de gestió de millora de la mobilitat activa, programa d’estacionament, programa d’implantació i millora del transport públic, programa de seguretat viària, programa d’eficiència energètica, mobilitat sostenible i qualitat ambiental.

A més, i com a element transversal al pla, es durà a terme un pla de participació en paral·lel amb el PUAM que incorporarà els temes a tractar per a la presa de decisions.

Per a realitzar un seguiment a la implantació del pla durant el seu període de vigència, es proposarà un pla que incloga els principals indicadors per a observar l’evolució de les mesures adoptades i en cas de desviacions, poder proposar noves mesures correctores que milloren la mobilitat del municipi.