Tornar

L’Alcora aprovarà de manera definitiva la modificació del PGOU per a crear una gran àrea de serveis

S’establirà una ordenació detallada per a crear tres zones, en les quals està previst implantar una residència de persones majors, un supermercat i un edifici hoteler

L’esperada modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) número 60 està molt prop d’aprovar-se definitivament. Es farà la setmana que ve, concretament el dijous 20 de juliol, en el pròxim Ple de l’Ajuntament de l’Alcora. Cal recordar que, després de la seua aprovació inicial, va estar exposada al públic durant 45 dies.

L’objecte de la modificació és ampliar els usos compatibles en sòl urbà industrial 4B en la Partida Viñals, establint una ordenació detallada adequada per a crear tres zones, de manera que en una d’elles puga implantar-se un supermercat, una altra perquè puga realitzar-se una residència de persones majors i una altra que permeta emplaçar un edifici hoteler, creant-se també una xarxa viària adequada per a donar servei a aquestes zones, sense afectar negativament les zones confrontants.

Així, es modificarà l’ordenació detallada d’un àmbit classificat com a sòl urbà i que en el planejament actualment vigent té la qualificació de sòl urbà industrial 4-B (indústria mixta) en la seua major part i viari en el costat est.

Tot això de manera que puga desenvolupar-se l’actuació d’urbanització de l’àmbit d’aquesta modificació puntual de manera autònoma pels propietaris de sòl d’aquesta. En qualsevol cas, es proposen unes normes urbanístiques per a cadascuna de les tres zones referides, amb diferents edificabilitats i altures màximes permeses, amb la finalitat que resulten concordes amb les diferents tipologies edificatòries adequades en cadascuna d’elles per als usos referits.

Es tracta d’una modificació que no altera substancialment l’abast ni contingut de la planificació urbanística general prevista en el PGOU de l’Alcora, ja que suposa únicament la modificació de l’ordenació detallada d’una zona. És, doncs, una modificació menor que no constitueix cap variació fonamental de l’estratègia territorial en les seues directrius i tampoc té efectes significatius sobre el medi ambient i el territori, per la qual cosa ha pogut tramitar-se com una avaluació ambiental simplificada.

Després de l’aprovació definitiva, l’Ajuntament haurà de sol·licitar la inscripció de l’instrument de planejament en el registre autonòmic d’instruments de planejament.