AMCA

Associació d’Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora (AMCA).

L’Associació d’Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora (AMCA) té entre els seus objectius l’obtenció de fons econòmics per col•laborar en l’acreixement de les col•leccions del Museu. Així es recull en l’Article 4, apartat c, dels seus Estatuts oficials.

Des de la seva fundació, en 1997, AMCA ha estat conscient que la seva tasca en aquest camp havia d’estar sempre supeditada a les necessitats del Museu, buscant peces que pel seu estil decoratiu, forma, grandària, cronologia o qualsevol altra particularitat, no estiguessin representades en els fons museogràfics. Aquesta col•laboració s’ha traduït en l’adquisició de més de 100 peces que han estat donades o cedides al Museu de Ceràmica de l’Alcora.

Quines activitats desenvolupa AMCA?

Fomenta l’increment de les col•leccions del Museu amb l’adquisició i donació o cessió de fons per al mateix.

Promou el coneixement del Museu de Ceràmica de l’Alcora, els fons i les seves col•leccions, a través de la programació de cursos, seminaris i conferències.

Contribueix l’edició de publicacions divulgatives i científiques sobre les col•leccions i exposicions del Museu.

Desenvolupa activitats culturals i socials per als seus associats.

Què li ofereix ser Amic del Museu de l’Alcora?

  • Acreditació com a membre Amic de l’Associació.
  • Acreditació com a membre de la FEAM (Federació Espanyola d’Amics dels Museus)
  • Reducció en l’entrada als museus, restaurants, llibreries, hotels, exposicions. Consulti en www.amigosdemuseos.com el llistat actualitzat dels beneficis de la targeta.
  • Descomptes en la Tenda del Museu de Ceràmica
  • Visites guiades gratuïtes al Museu (grups has 25 persones).
  • Participació en les activitats culturals i socials, organitzades per als socis, com a conferències, cursos, excursions i visites culturals, etc.
  • Informació periòdica sobre les activitats i publicacions realitzades pel Museu de Ceràmica de l’Alcora.

L’Associació està oberta a tots; pot formar part de l’associació com a Soci Numerari per la mòdica quota de 35 € anuals o com a Soci Protector per 250€ anuals.

Al començament de 2013 el nombre de socis era de 140.

Si està interessat, emplene l’ordre de domiciliació que trobarà en aquesta mateixa pàgina i remeta-ho a AMCA (C/Teixidors, 5, 12110-l’Alcora) o per correu electrònic a amca_alcora@yahoo.es.

Colecció de Pisa i Porcellana d’AMCA

AMCA, l’Associació d’Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora, té com a principal objectiu contribuir a l’increment de les col•leccions museístiques. Amb tal fi, recapta fons amb la finalitat d’adquirir obres que posteriorment dóna o cedeix de manera lliure i altruista al Museu.

Des de la seva fundació en 1998, AMCA ha donat i cedit més de 100 peces ceràmiques al Museu, demostrant el compromís de la societat alcorina amb una institució que conserva i divulga el més preuat del seu patrimoni cultural: la ceràmica. de visita